Handel automatyczny, czyli systemy automatyczne Forex

forex handel automatyczny

Handel automatyczny lub inaczej systemy automatyczne to programy, które zawierają automatycznie transakcje na rynku forex według zaprogramowanej strategii (algorytmu). Automaty handlowe ograniczają lub eliminują konieczność stałego zaangażowania inwestora w proces inwestycji na rynku forex.

Co robi program do handlu automatycznego?

System automatyczny zawiera automatycznie transakcje na koncie forex inwestora nie wymagając bezpośredniego udziału inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. System automatyczny to zdefiniowana wcześniej strategia inwestycyjna, algorytm podejmowania określonych decyzji inwestycyjnych, zakodowany w postaci programu. System automatyczny reguluje m.in. takie zagadnienia jak: rodzaj rynkó do inwestycji, momenty wejścia i wyjścia (sygnały transakcyjne), poziomy stop loss, oczekiwany zysk, zarządzanie kapitałem (money management). Taki skrypt (robot transakcyjny) jest instalowany na platformie transakcyjnej inwestora i wykonuje w jego imieniu transakcje na rynku forex.

Zalety systemów automatycznych Forex

  • Automatyzacja procesu inwestycyjnego
  • Oszczędność czasu. Brak konieczności ciągłego monitorowania rynku Forex
  • Możliwość wyboru gotowego systemu lub stworzenia według własnej strategii
  • Eliminacja czynnika psychologicznego z procesu inwestycyjnego
  • Ciągła praca systemu, wyszukiwanie okazji i dokonywanie transakcji przez całą dobę
  • Możliwość testowania skuteczności sytemu automatycznego tzw. back testing przed uruchomieniem na koncie realnym

MetaTrader i ExpertAdvisors (EA)

Platforma transakcyjna Forex MetaTrader jest najpopularniejszą platformą do handlu na rynku forex m.in. dlatego, że umożliwia w bardzo łatwy sposób wykorzystywać systemy do handlu automatycznego. Automaty handlowe na platformie MT4 nazywają się ExpertAdvisors. Inwestor może stworzyć od podstawa własny ExpertAdvisor wykorzystując wbudowany w platformę MetaEditor umożliwiający programowanie w języku MQL. MetaTrader oferuje oczywiście możliwość łatwej instalacji gotowego robota, który będzie zawierał automatycznie transakcje na rynku forex. W zależności od rodzaju gotowego sytemu automatycznego, inwestorzy mogą ustawiać samodzielnie część jego parametrów np. wielkość pojedynczej transakcji.