Ostrzeżenie o ryzyku

Risk warningInwestycje na rynku Forex wiążą się z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej i tym samym są obarczone ryzykiem poniesienia straty, nie wykluczając możliwości straty wszystkich zainwestowanych środków. Każdy inwestor powinien upewnić się czy rozumie, jakie ryzyko związane jest z transakcjami na rynku Forex. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady u niezależnego doradcy, w kwestii angażowania się w tego typu transakcje.

Zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu handlu na rynku Forex należy starannie przeanalizować takie kwestie, jak: oczekiwane cele inwestycyjne, posiadane doświadczenie oraz skłonność do ponoszenia ryzyka. Należy pamiętać aby nie inwestować całości posiadanych oszczędności, jak również środków, na których stratę nie można sobie pozwolić.  

W transakcja na rynku Forex wykorzystuje się mechanizm dźwigni finansowej, która może zadziałać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestorów. Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich zainwestowanych środków, jak również konieczności dopłacania dodatkowych środków w celu utrzymanie otwartych pozycji. Inwestorzy powinni zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty całego kapitału,  stosując strategie ograniczenia strat w postaci zleceń automatycznego zamykania pozycji (stop loss).

Pewne ryzyka związane są także z wykorzystaniem systemu transakcyjnego opartego o Internet. Dotyczą to m.in.  awarii sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych. Brokerzy na rynku Forex nie mają wpływu na jakość połączenia poza swoimi serwerami i nie ponoszą odpowiedzialności za problemy mogące wystąpić z winy sieci, oprogramowania lub sprzętu inwestora.  W przypadku problemów inwestorzy powinni korzystać z opcji obsługi telefonicznej transakcji.