Forex

Handel automatyczny

Handel automatyczny to program, które zawierają automatycznie transakcje na rynku według zaprogramowanej strategii (algorytmu). Progarmy takie, czy skrypty do platformy nazywa się także automatami, czarnymi skrzynkami (black box), expert advisor (EA). Automaty handlowe ograniczają lub eliminują konieczność stałego zaangażowania inwestora w proces inwestycji na rynku.

Forex

Co robi program do handlu automatycznego?

System automatyczny zawiera automatycznie transakcje na koncie inwestora nie wymagając bezpośredniego udziału inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. System automatyczny to zdefiniowana wcześniej strategia inwestycyjna, algorytm podejmowania określonych decyzji inwestycyjnych, zakodowany w postaci programu.

 

System automatyczny reguluje m.in. takie zagadnienia jak: instrument, momenty wejścia i wyjścia (sygnały transakcyjne), poziom dopuszczalnej straty (stop loss), oczekiwany zysk, zarządzanie kapitałem (money management). Taki skrypt (robot transakcyjny) jest instalowany na platformie transakcyjnej inwestora i wykonuje w jego imieniu transakcje na rynku forex.

System automatyczny zawiera automatycznie transakcje na koncie inwestora nie wymagając bezpośredniego udziału inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. System automatyczny to zdefiniowana wcześniej strategia inwestycyjna, algorytm podejmowania określonych decyzji inwestycyjnych, zakodowany w postaci programu.

 

System automatyczny reguluje m.in. takie zagadnienia jak: instrument, momenty wejścia i wyjścia (sygnały transakcyjne), poziom dopuszczalnej straty (stop loss), oczekiwany zysk, zarządzanie kapitałem (money management). Taki skrypt (robot transakcyjny) jest instalowany na platformie transakcyjnej inwestora i wykonuje w jego imieniu transakcje na rynku forex.

Zalety systemów automatycznych

 • Automatyzacja procesu inwestycyjnego.
 • Oszczędność czasu. Brak konieczności ciągłego monitorowania rynku.
 • Możliwość wyboru gotowego systemu lub stworzenia według własnej strategii.
 • Eliminacja czynnika psychologicznego z procesu inwestycyjnego.
 • Eliminacja błędów typowych dla ludzkich decyzji czy zachowań.
 • Ciągła praca systemu, wyszukiwanie okazji i dokonywanie transakcji przez całą dobę.
 • Szybkość obliczeń oraz podejmowania decyzji.
 • Możliwość handlu na niskich interwałach czasowych, czy po publikacji danych makroekonomicznych.
 • Analiza wielu danych i rynków równocześnie, pozwala na szukanie statystycznych odchyleń.
 • Możliwość testowania historycznej skuteczności sytemu automatycznego tzw. back testing przed uruchomieniem na koncie realnym.
Wady systemów automatycznych:
 • Bardzo duża ilość nieuczciwych dostawców, potrzebny czas i doświadczanie do weryfikacji.
 • Ryzyka technologiczne jak brak internetu, błędy w kodowaniu.
 • Czas potrzebny do wykonywani back testów.
 • Rozbieżność, niepełność danych historycznych.
 • Koszty tworzenia programów.
 • Historia się nie powtarza.

Forex

MetaTrader i Expert Advisors (EA)

Platforma transakcyjna Meta Trader 4 oraz 5 jest najpopularniejszą platformą do handlu na rynku forex m.in. dlatego, że umożliwia w bardzo łatwy sposób wykorzystywać systemy do handlu automatycznego. Automaty handlowe na platformie MT4 i MT5 nazywają się Expert Advisors (EA). Inwestor może stworzyć od podstaw własny Expert Advisor wykorzystując wbudowany w platformę Meta Editor umożliwiający programowanie w języku MQL.

Meta Trader oferuje oczywiście możliwość łatwej instalacji gotowego robota, który będzie zawierał automatycznie transakcje na rynku forex. W zależności od rodzaju gotowego sytemu automatycznego, inwestorzy mogą ustawiać samodzielnie część jego parametrów np. wielkość pojedynczej transakcji. Roboty napisane w języku MQL są największym dostępnym ich zbiorem. Dostępne są wersje bezpłatne, testowe czy komercyjne.

 

 

Platforma transakcyjna Meta Trader 4 oraz 5 jest najpopularniejszą platformą do handlu na rynku forex m.in. dlatego, że umożliwia w bardzo łatwy sposób wykorzystywać systemy do handlu automatycznego. Automaty handlowe na platformie MT4 i MT5 nazywają się Expert Advisors (EA). Inwestor może stworzyć od podstaw własny Expert Advisor wykorzystując wbudowany w platformę Meta Editor umożliwiający programowanie w języku MQL.

Meta Trader oferuje oczywiście możliwość łatwej instalacji gotowego robota, który będzie zawierał automatycznie transakcje na rynku forex. W zależności od rodzaju gotowego sytemu automatycznego, inwestorzy mogą ustawiać samodzielnie część jego parametrów np. wielkość pojedynczej transakcji. Roboty napisane w języku MQL są największym dostępnym ich zbiorem. Dostępne są wersje bezpłatne, testowe czy komercyjne.