Odpowiedzialność

Serwis forex.com.pl nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy „O obrocie instrumentami finansowymi”. Nie prowadzimy doradztwa inwestycyjnego, nie przyjmujemy i nie przekazujemy zleceń, nie pośredniczymy w realizacji transakcji, nie oferujemy sygnałów rynkowych. Nie przyjmujemy wpłaty i nie ma dostępu do środków klientów. Serwis nie jest pośrednikiem ani stroną umowy, a inwestorzy korzystający z serwisu podpisują umowę z samodzielnie wybranym brokerem i dokonują wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe brokera. Inwestorzy otwierający rachunek u brokera rynku forex potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem brokera i posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.

Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami, jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentu finansowego. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis forex.com.pl stara się, aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone na stronie internetowej serwisu informacje stanowiły rzetelne źródło wiedzy kompleksowo opisujące mechanizmy działania rynku Forex i pomagające w ich zrozumieniu. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nie możemy udzielić gwarancji w zakresie bezbłędności lub aktualności udostępnianych treści. Nie należy traktować ich jako rekomendacji oraz jako ogłoszenia ofertowego.

Publikowane na stronie internetowej serwisu Forex.com.pl informacje nie są również zachętą lub zaproszeniem do działania na rynku forex lub do korzystania z innych instrumentów finansowych w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Witryna również nie zachęca do zbywania lub składania propozycji zakupu obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, akcji, opcji czy też innych instrumentów finansowych, w szczególności tych będących papierami wartościowymi.